TESTY ANTYGENOWE
NA COVID-19

BEZPOŚREDNI IMPORTER

15 zł netto / test (min. zamówienie 100 szt.)

Zapraszamy do kontaktu:
biuro@bsgroup.net.pl

Wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o testach antygenowych z dnia 30/10/2020

„Przyjmujemy od dzisiaj, że testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego, są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa, jak testy PCR-owe.”

Zalety testu Antygenowego


Prosty, szybki i łatwy do odczytania.

Test można ukończyć w 20 minut, a zarażony pacjent może zostać szybko odizolowany od zdrowych osób.

Testy antygenowe nie wymagają środowiska i sprzętu laboratoryjnego

Specyfikacja:

  • Czułość diagnostyczna: 98,04%
  • Swoistość diagnostyczna: 100%
  • Całkowita zgodność: 99,6%

Wysoka czułość i swoistość naszych testów potwierdzona jest badaniami klinicznymi przeprowadzonymi w Niemczech i w Polsce.

testy covid profesjonalne
Materiał do przeprowadzenia testu można pobrać z nosa lub nosogardła.

Przygotowanie próbki

  1. Zdejmij folię z górnej części probówki zawierającej bufor ekstrakcyjny, a następnie umieść probówkę w statywie na probówki.
  2. Umieścić wymazówkę w probówce.
  3. Energicznie obróć wymazówkę 10 razy.
  4. Oderwij trzonek wymazówki z miejsca złamania. Wyrzuć górny koniec wacika.
  5. Zamknij zatyczką probówkę

Przebieg testu

  1. Nanieść pionowo 3 pełne krople próbki do komory kasety testowej.

Wyniki

  1. Wyniki testu obserwować natychmiast w ciągu 15~20 minut
Testy mają certyfikat CE, są zgłoszone w URPL (Urząd Rejestracji Produktów Lecznicznych).
 
Test znajduje się na europejskiej liście wzajemnie uznawanych szybkich testów antygenowych.
Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu:
 
 
biuro@bsgroup.net.pl

Testy „Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Kit” będące przedmiotem informacji handlowej są testami in vitro przeznaczonymi dla profesjonalnych użytkowników. Nabywca zobowiązuje się i oświadcza, że zakupione przez niego testy nie będą używane samodzielnie przez osoby nie będące użytkownikami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz nie będą dostarczane i udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania.
Profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) jest osobę będącą świadczeniodawca w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.