TESTY ANTYGENOWE
NA NOWEGO KORONAWIRUSA
(SARS-COV-2)

Bezpośredni importer

29 zł netto / szt.
min. zamówienie: 20 szt.

Specyfikacja:

Czułość=96.4%
Swoistość=99.0%
Całkowita zbieżność=98.2%

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu:

Testy „Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Kit” będące przedmiotem informacji handlowej są testami in vitro przeznaczonymi dla profesjonalnych użytkowników. Nabywca zobowiązuje się i oświadcza, że zakupione przez niego testy nie będą używane samodzielnie przez osoby nie będące użytkownikami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz nie będą dostarczane i udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania.

Profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) jest osobę będącą świadczeniodawca w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem